Chris & Trish Meyer המייסדים של Crish Design, מתמחים כבר שנים בתחום הגרפיקה בתנועה. השניים פרסמו סדרה של מדריכים העוסקים במברשת Roto – מברשת המפרידה בין עצמים וגופים שונים בתמונה וכך יוצרת חלק קדמי ואחורי בתמונה. לדברי כריס, זהו אחד הכלים החשובים בתוכנת אפטר של אדובי, בכך שכך שאין צורך בדיוק כי המערכת מבצעת התאמה אוטומטית.

הקדמה ותהליך העבודה

יצירה של מסגרת בסיסית

להתמקד במסגרת הבסיסית

אובייקטים שנכנסים ויוצאים מהמסגרת ועוד

הגדרת החיתוך

החלפת הרקע תיקוני צבע ועוד