קרל יטס (Carl Yates) מחברת ההשכרות והמכירה האנגלית, “ProAV TV“ מארח את אליסטר צ’פמן (Alister Chapman) במסגרת אקדמיה של ProAV המיועדת להסביר מונחים טכניים, בפרק הנוכחי הוא מסביר על נושא הגמא (Gamma), הניגודיות הנקלטת על ידי המצלמה ומועברת לטלוויזיה. כיום משתמשים שלא עובדים בlog יכולים לשנות את עקומות הגמא. אליסטר מסביר כיצד לעבוד עם עקומות שונות.

מונחים נוספים