קרל יטס (Carl Yates) מחברת ההשכרות והמכירה האנגלית, “ProAV TV“ מארח את אליסטר צ’פמן (Alister Chapman) במסגרת אקדמיה של ProAV המיועדת להסביר מונחים טכניים,

בפרק הנוכחי הוא מתייחס למונח Colour Gamut. חשוב לציין ש Gamut אינו Gamma, אלא חלק ממנו.

המונח Gamut משמעותו כל מה שהמצלמה יכולה לראות צבע וניגודיות. אליסטר מסביר איזה סוג על המשתמש לבחור

מונחים נוספים