קרל יטס (Carl Yates) מחברת ההשכרות והמכירה האנגלית, “ProAV TV“ מארח את אליסטר צ’פמן (Alister Chapman) במסגרת אקדמיה של ProAV המיועדת להסביר מונחים טכניים, בפרק הנוכחי מסביר על אפקטים לא רצויים הנוצרים בזמן הצילום שהםAliasing  ו-Moiré וכיצד להימנע מהם.

מונחים נוספים