חברת Vinten הכריזה על משולש אמצע חדש, המאפשר נעילה אחידה של רגלי החצובה ובכך הוא פותר בעיות של הצבה על קרקע לא ישרה. המשולש מאפשר מיפסק רגלים גדול, כאשר יש צורך למקם החצובה בגובה נמוך. ליחידה נעילה מרכזית אחת וניתן לקבע כל רגל במרחק שונה.