מטיס הרחפנים, מת’יו ברנן (Mattheww Brennan), פרסם מדריך וידאו מפורט (למעלה מ50 דקות) על מצלמת HERO 11 Black של GoPro

00:00 – פתיח
00:44 – מה יש בקופסה?
02:51 – כפתורים, יציאות וממשקים
08:01 – התקנה ראשונית
10:45 – תפריט הגדרות
18:15 – מסך הבית
20:58 – קיצורי דרך
26:25 – הגדרות קבועות מראש
28:10 – הגדרות וידאו מראש
41:29 – הגדרות צילום מראש
44:46 – מצבי סרט מקטעים
45:44 – מגש מדיה
47:02 – שימוש באפליקציית GoPro Quik
48:12 – העברת קבצים