תחום הרחפנים נכנס בסערה לחיינו, מרחפני צעצוע ועד רחפני צילום ורחפנים לתעשייה (חברת חשמל, חברות בניה, חקלאות, צלמים וכדומה). היות שמדובר בכלי רכב מוטס ממשלות בכל העולם מנסות לעמוד בקצב הטכנולוגי ומחוקקות חוקים כדי לבסס שליטה בתחום המורכב.

החוק הישראלי בנוגע לרחפנים אומר כך:

  • הטסה תוך שמירה על קשר עין עם הכלי המוטס
  • הטסה עד לגובה 50 מטר לפנאי וספורט, לבעל רישיון מסחרי עד 120 מטר
  • שמירת מרחק של 250 מטר מכל מבנה מאוכלס או אזור עם התקהלות.
  • הטסה תחת מפעיל מבצעי בלבד כמו הארגון הישראלי "רב להב"
  • איסור הטסה בטווח שני קילומטרים מכל מסלול שדה תעופה.
    ישנם חוקים נוספים שניתן לראות באתר רשות התעופה האזרחית.

לאור ההתפתחויות המואצות ופרסום המסקנות על שינוי החקיקה החדשה שמגבשת רשות התעופה האזרחית, המבקשת  לפקח על הפעלת רחפנים לשימושים פרטיים ומסחריים, הוגשו מסקנות לציבור לקבלת הערות.

התקנות שרשות התעופה האזרחית פרסמה להתייחסות הציבור מהווה טיוטה של תקנות להפעלת כלי טיס בלתי מאוישים ובכללם רחפנים המשמשים למטרות פנאי ומסחר. המערכת תהיה מבוססת על רישום של כל בעל רחפן וכלי טיס. המערכת ייעודית ומקוונת ולשם כך יוקם מאגר בעלות של 2,500,000 ש"ח מכספי הציבור ובנוסף הוצאות שותפות של עוד 600,000 אלף ₪ בכל שנה על תחזוקה ועוד כמיליון ש"ח להוצאות שונות.

בין התקנות: הפעלה של כלים מסוג זה שמשקלם עד 25 קילו תיעשה רק ברישיון שיינתן למי שמלאו לו 16 ובכפוף למבחן תיאורטי שיעשה ברשת האינטרנט; כל כלי יישא את פרטי בעליו; הטסה של כלים כאלה מעל כביש או קו מתח גבוה, תהיה אסורה.

מנכ"ל הארגון, איציק בן שבת

אחד הגורמים הפעילים בתחום הרחפנים (רב להב) הוא "הארגון הישראלי לרב להב" (I.C.D) שהוקם בשנת 2016 כחברה למען הציבור (ללא כוונת רווח) המחזיק ברישיון אווירי באישור רשות התעופה האזרחית בישראל. מטרתו העיקרית של הארגון היא להדריך ולאפשר שילוב מלא ובטוח​ של כל פעולות מטיסי הרחפנים בישראל במערכת התעופה הישראלית בביטחון.

כיום הארגון הישראלי לרב להב הוא היחיד בארץ הפועל לפי כל התקנות המתבקשות: בעל רישיון אווירי מבצעי, מחזיק בספר עזר מבצעי מאושר (סע"מ), חברה למען הציבור משרד המשפטים (חל"צ) המוסמך להעביר הדרכות לפי כל הכללים הנדרשים ע"י רשות התעופה האזרחית.
הארגון רשם עשרות מפגשים והדרכות, רק בשנת 2018 מעל 300 חברים רשומים עברו הדרכות בטיחות ופועלים לפי כל הכללים הנדרשים לכלל חבריו הרשומים, כשבתום ההדרכות הם זכאים לתעודה המאפשרת הפעלה תחת מפעיל אווירי מבצעי כדרוש בחוק הטיס וכניסה חלקה לתחום הרחפנים (רב להב), זאת בנוסף למפגשים, ההדרכות וההכשרות המועברות במהלך כל השנה.
כמו כן, עשרות אנשים נרשמים לקורס המסחרי "היתר מטיס עד 4 ק"ג" המקנה כניסה חלקה לתחום העסקי עם אפשרות להדרכות בחינם בצילום אוויר בתלת מימד ובחקלאות הנעשות עם רחפנים.

על פי נתוני רשות התעופה האזרחית יש מעל 20 אלף מטיסי רחפנים ורק מאות מטיסים בודדים רשומים תחת מפעיל מבצעי בעוד שכל שאר המטיסים אינם שומרים על החוקים, לא כל שכן על הגובה המותר או הטסה מעל בתים.

מנכ"ל הארגון, איציק בן שבת ,עו"ד ד"ר נתן מולכו, היועץ המשפטי של הארגון וכן מנהל ההדרכות מר יצחק מרמלשטיין מסתייגים מהחוקים החדשים לדוגמה: "לא יפעיל אדם טיסן במרחק קטן מ- 250 מטרים מכל תשתית". כיום חל איסור הטסה מעל כל מבנה, שינוי מילה זו יאסור על הטסת רחפנים מעל כל מקום לאור העובדה כי תשתית היא בפועל כביש, מבנה נטוש, כבל חשמל ועוד.

ישנן תקנות בעייתיות נוספות:

תקנה 32: "חובת רישיון להפעלת טיסן"
תקנה 37: "איסור הפעלת טיסן בידי מי שטרם מלאו לו 12 שנים"
תקנה 38: "חובת רישום וסימון טיסן"
תקנה 44: "איסור הפעלה בלילה"
תקנה 46": איסור הפעלת מספר טיסנים במקביל"

לאחרונה פרסם הארגון הישראלי לרב להב את הסתייגויותיו כנגד המסקנות החדשות של רשות התעופה האזרחית, הטענה העיקרית של הארגון וחבריו הרשומים היא כי מדובר בהגבלות מיותרות ולא רלוונטיות.

גם בקרב המטיסים המסחריים בארגון מסתייגים מן החוקים החדשים הנוגעים אליהם. לדבריהם, מסלול הלמידה הארוך שעברו שכלל הטסה מעשית, יש בו כדי לקבל הקלות ולא עוד החמרות בחוקים. לטענתם, הגבלות כמו חובת סיוע של משקיף (תצפיתן נוסף), איסור טיסה בלילה ועוד יכולות לפגוע אנושות במטיסים בעלי עסקים קטנים המטיסים באופן עצמאי.

על פי מנכ"ל הארגון, הוספת חוקים נוקשים חדשים כמו הגבלות גובה, איסור הטסה בלילה וחובת הוצאת רישיון, ירחיקו אנשים ממאגר המטיסים ברישיון ומהכשרה חוקית ונאותה. כששאלנו את מנכ"ל הארגון מדוע לדעתו מטיסים מסרבים לשמור על החוקים, ענה כי לדעתו מדובר בחוסר ידיעת החוק בקרב מטיסים.

בין הסיבות לשינוי התקנון: "מיעוט ממטיסי הטיסנים, בעיקר מסוג רב-להב, פועלים במסגרת רישיון הפעלה מבצעית, כאשר הרוב מטיסים טיסנים שלא במסגרת זו, תוך ניצול יכולות האכיפה המוגבלות בנושא זה."

עוד יצוין כי לצד הציבור הרחב שמפעיל טיסנים מתקיימים שני גופים מרכזיים בעלי רישיון הפעלה מבצעית, שניתן לפעול תחתיהם – "קלאב התעופה לטיסנים" ו"הארגון הישראלי לרב-להב".

וכאן הארגון מעלה שלוש שאלות מרכזיות:

  1. מדוע הרשות לתעופה אזרחית איננה דואגת להגביר את המודעות להסביר לציבור על החובה להיות כפוף למפעיל אווירי מבצעי?
  2. מדוע החוק הנוכחי איננו נאכף?
  3. מדוע החקיקה החדשה מכבידה על המטיס ואיננה לוקחת בחשבון את הטכנולוגיות החדשות שקיימות בשוק?

בתקופה האחרונה הצטרפו עוד ארבעה גופים מסחריים לגיבוש מענה לחקיקה החדשה. הרגולציה הנוקשה שגורמת לבעלי רחפנים לפעול בניגוד לכללים בשל השינויים הרבים, מעודדת את הארגון הישראלי לרב להב לקדם את החקיקה הקיימת עם השינויים המתבקשים והייעודים בתחום, שתאחד את המגבלות הקיימות והחדשות יד ביד.

ביום רביעי האחרון (10.4) רת"א ארגנה פגישה ראשונית עם נציגי הציבור בנושא שינוי החקיקה. הדיון סוכם בכוונתה של רת"א לשבת עם כל הגורמים הרלוונטיים הנוגעים להטסת טיסנים (רב להב/רחפנים) לפגישות עבודה כדי ליצור את החקיקה המתאימה ביותר למדינת ישראל