ארגון USB פרסם את מפרט USB 3.2 שיאפשר מהירות כפולה מהדור הקודם USB 3.1 עם שימוש בכבלים הקיימים. הפורמט החדש מאפשר מעבר כפול של מידע לעומת מעבר בודד שקיים כיום. כך שיהיה ניתן לקבל קצב של 10 גיגה בשנייה (כבל דור II).
הרכיבים מתוכננים להתחיל ביצור מספטמבר, עד אז התקן יושלם.

הודעה לעיתונות באנגלית