העורך ג’יי ליפמן (Jay Lippman) הכין סרטון המסביר שיטות שונות של הוספת טקסט בתמונה, כולל טקסט בסיסי, כותרות מוכנות מראש, כותרות Fusion (עמוד האפקטים הויזואלים של התוכנה) ותרגום עבור משתמשי תוכנת העריכה של BlackMagic.

00:00 – הקדמה

00:33 – תפריט כותרות

01:23 – כותרות בסיסיות

06:01 – כותרות Fusion

12:15 – כותרות מוכנות מראש

13:15 – תרגום

13:56 – בניית כותרות ב Fusion

14:50 – סיום