במצגת הבאה שהועברה בכנס  Amsterdam SuperMeetמספר העורך זוכה שלושה פרסי "אוסקר" Walter Murch על ההיסטוריה של העריכה מתקופת חיתוך הפילם ועד מערכות עריכה לא לינאריות (שעה ו-17 דקות).