סרטים רבים משתמשים בשילוב של הכלים העוצמתיים VFX (אפקטים ויזואליים),  CGI(תמונות שנוצרו על ידי מחשב) וSFX (אפקטים מיוחדים) ליצירת תמונות מרתקות. יצרנית התוכנה לניהול הפקות StudioBinder פרסמה סרטון בו היא מסבירה את ההבדלים בין שלושת המושגים.

00:00 – פתיח
00:52 – הגדרת שלושת המושגים
02:38 – פרק 1: אפקטים מיוחדים
04:42 – פרק 2: אפקטים חזותיים
07:45 – פרק 3: CGI
11:32 – צלילה עמוקה: 1917
13:57 – סיכום