בבדיקות שערך העורך ומפיק ג’רלד אונדון (Gerald Undone) עם מצלמת a7 III הוא נוכח לדעת שיש הבדלים נוספים (חוץ מנושא 4:2:2) בין ההקלטה הפנימית להקלטה החיצונית עם המקליט Ninja V של Atomos במצב הקלטה של S-log. לאחר שבחן את התוצאות בלמעלה מ100 בדיקות שונות של מצבי הקלטה שונים, הוא ראה שיש הבדלים בין ההקלטות של S-log2 ו-S-log3 שהוקלטו במצלמה לעומת המקליט, תופעה שלא קיימת לדוגמה בהקלטת HDR. בהקלטה במצלמה נראה שהתמונה דחוסה יותר.