השנה הכלכלית ביפן מסתיימת בחודש מרץ, וניקון כחברה הרשומה בבורסה חייבת לפרסם את התוצאות הפיננסיות לשנה החולפת. בחודש מרץ החברה הודיעה שהיא רכשה 100% ממניות של חברת RED (ראה ידיעה באתר AV). בעמוד 31 של הדוח שהוצג, ניקון מציינת שרכשה את החברה עבור סכום של ¥13,167,000,000 שהם, נכון ל-8 באפריל, (היום בו העסקה נכסה לתוקף) 87 מיליון דולר – מחיר נמוך לחברות בסדר גודל כזה. המחיר מעלה את השאלה כמה RED היו בצרות. חשוב לציין שזה לא המספר הסופי מכיוון שיש לבצע התאמות של הסכום לפי עלייה או ירידה בהון, מה שטרם נעשה.

נתון נוסף שכדאי לזכור הוא שבזמן הרכישה שתי החברות היו מעורבות בסכסוך משפטי בו RED תבעה את ניקון על שהעתיקה את טכנולוגיית הדחיסה (ראה ידיעה באתר AV) והיא נדחתה על ידי שתי החברות בלי שהגיע לבית המשפט ובלי שחברת RED הודיעה שהיא לא תתבע בעתיד על אותו נושא. (ראה ידיעה באתר AV)

לדוחות הכספיים