Canpous הודיעה על גרסה 4.1 לתוכנת EDIUS Pro


אפשרות הכנסה של קליפ חדש בין נקודות כניסה ויציאה, לאחר שמגדירים נקודות כניסה ויציאה, אם נוצר קליפ חדש על אחד מערוצי ציר הזמן (לדוגמא יצירה של כותרת כל ערוץ T),


ניתן להזין את הקליפ החדש בין נקודות כניסה ויציאה


 1. צור נקודות כניסה ויציאה על ציר הזמן


 


2. פתח את התפריט באמצעות לחצן ימני על העכבר במיקום שבוא צריך להזין את הקליפ לבחור (NEW CLIP) ואחרי זה לבחור אחד מ[Color Bars], [Color Matte], [Quick Titler] או [Title Motion Pro] להתקנה. 


3. הקליפ החדש ימוקם בן הנקודות שצויינו


 דיגום סאונד ב-16 ביט שני ערוצים
לחיצה על Capture בבר העליון ולאחר מכן מעבר לInput Settings  


 


 


לחיצה על Convert 16bit/2ch


 


 


 


הגדרות של עריכה במצב של עריכה רגילה


 


ניתן להגדיר לפי הגדרות ברירת המחדל ב- Application Settings


להגיע דרך לחיצה על Settings בבר העליון ולאחר מכן Application Settings


התפריט יופיע


  


לחיצה על Timeline בעץ של Application Settings ובחירה של מצב Default


 


 


 


הוספה של Pitch Shifter לערוצי הסאונד


 


ניתן להוסיף את Pitch Shifter בעץ של Audio Filters בלוח אפקטים


חשוב לציין כי גם אם משתמשים בפילטר האורך של הקטע אינו משתנה


  


ניתן לשנות את הקטע מ-50% ועד 150%


 


 


 


ניתן להגדיר את מיקום הספרייה ואת שם הקובץ לפני ביצוע דגימה ראשונה


 


להגיע דרך לחיצה על Settings בבר העליון ולאחר מכן Application Settings


 


 


לחיצה על Deck Settings בApplication Settings, סמן את Confirm Filename ובחר Before capture


 


 


חלון של הזנת השם ומיקום יופיע לפני הדגימה


 


תמיכה בפורמטים נוספים:
  • AVI2 Type1 DV, DV25 ו- DV50


  • יצוא ויבוא של *.DV


  • ניתן להציג את המטאדה של קובצי WAV


  • ניתן להציג את המטאדה של קובצי Ogg


  • ניתן להציג את המטאדה של קובצי AVI


עריכת Proxy של XDCAM HD


 


ניתמך רק בגרסת EDIUS Broadcast לא ב EDIUS Pro


  


מסך בחירת XD


 


 


מסך ציר עריכה (קובצי Proxy נוספים לערוץ VA)


 


אפשרות להעברה של חומרי P2 ברקע(ניתמך רק בגרסת
EDIUS Broadcast לא בEDIUS Pro)


כאשר נרשמים הקליפים ב-BIN, ניתן להתחיל להעביר ברקע (כאשר העברה מתבצעת הצמית תהבהב) כאשר מסתיימת העברה יהיה עדכון של הקליפים לכונן הקשיח


 


 


 


יצוא של קובץ GXF


 


ניתמך רק בגרסת EDIUS Broadcast לא ב EDIUS Pro