תוכנת העריכה פרמייר פרו של אדובי היא רק לעתים רחוקות התוכנה המועדפת בכל הנוגע לניהול ודירוג צבעים. לעתים קרובות יותר, משתמשים בוחרים באפשרויות אחרות הזמינות בשוק או מקבלים תוספים מיוחדים כמו Freelab של Colourlab ללא תשלום.

תכונות ניהול הצבע החדשות עבור תהליך עבודה עם ArriRAW שנוספו בעדכון 23.6, הן אופציונליות. כדי לגשת אליהם, יש לעבור אל "Interpret Footage" ולאחר מכן לצבע. כעת, ב"הגדרות צבע", ניתן להשתמש בעבודות LOG c שיזוהה אוטומטית או לשנות אותו לכל לוח צבע נדרש, לא משנה באיזה מרחב צבע תהיה הבחירה פרמייר פרו תמיר את הצילומים שיתאימו.

בנוסף לכך, ניתן לעבור לחלונית Effect Controls, לבחור "מקור", ולהתאים את פקדי ה-RAW לחשיפה, איזון לבן וגוון ישירות בהגדרות.

ניתן להוריד את הגרסה החדשה כעת