Boinx Software הודיעה על גרסה 2.5 של תוכנת אנימציה iStopMotion, גרסה זו כוללת פילטר חדשTilt Shift בשילוב הקלטה במקטעים והקלטה לפי זמנים (time-lapse). יכולת זו מאפשרת שינוי עומק השדה.


גרסה זו כוללת גם  • תמיכה במצלמות DSLR של קנון

  • תמיכה במצלמות HDV (כאשר מותקן Logic Studio או Final Cut Studio)

  • אפשרות ייצוא מהיר ל iMovie (8 ומעלה)

  • שיפור תיקון הצבע

  • אפשרות שינוי הגדרות הצילום בזמן הצילום

  • קיימות שלושה גרסאות

  • ביתית – איכות PAL, הקלטה שדה בודד, לפי זמנים

  • אקספרס – בנוסף אפשרות לצילום מתמשך, תיקון צבע, סנכרון סאונד, ערוץ סאונד

  • מקצועית – בנוסף אפשרות לHD, שילוב עם FCP

  • מחירים: 10/60/460 דולר בהתאם לגרסה

גרסה ביתית 


גרסה אקספרס
גרסה מקצועית