חברת סיגמא השיקה את עדכון 2.0 למצלמת fp L, העדכון הזה מביא מספר יכולות משמעותיות למצלמה, שהיא מרשימה בכל מקרה. העדכון החדש משפר את יכולות הוידאו והסטילס.

  • הוספת כלי משמעותי – False Color (מציג בצבע שונה כל אזור חשיפה)
  • אין עוד צורך לעבור ידנית מצילום סטילס לווידאו
  • אפשרות בחירה של תנועת המיקוד בין לינארי ללא לינארי
  • תצוגת הזמן לחשיפות ארוכות מוצגות על המסך
  • בצילום סטילס על המסך יוצג אורך המוקד ומרחק הצילום
  • מצב של ספירת קליפים במצב CINE
  • תוצאה טובה יותר של Pre AF בצילום סטילס ו Constant AF במצב וידאו

ניתן להוריד את העדכון ללא תשלום