קרי גריסון (Kerry Garrison) מאתר Filmmaker Central מסביר איזה כרטיס SD מתאים לסוגי מכשירים שונים כמו מצלמה או רחפן או כל דבר אחר. הוא שם דגש על הסימנים, מסביר את ההבדלים בין הסטנדרטים הישנים לבין הכרטיסים העכשוויים, מה המשמעות של המהירות וכיצד מחשבים אותה.