הבמאי ומנהל הצילומים Phil Holland לקח את Weapon של RED לבדיקת ניסיון קצרה והוא כותב:


“הבדיקה נועדה לעמוד על ביצועי המצלמה בתנאי אור שונים, להשוות את תגובת הצבע בOLPF שונים, בחינה של פרופילי צבע אישים, התאמת צבע ללוחות צבע שונים, בחינה של מרקם רעש התמונה ובדיקה אם קיים הבדל כאשר מצלמים ב- REDCODE RAW או בהקלטה פנימית בפורמט דחוס ProRes