RoyaltyFreeHD הכריזה על פתיחת אתר האינטרנט של החברה – www.royaltyfreehd.com. החברה מתמחה בחומרי גלם בתחום HD במחירים Royalty-Free”“.


זהו האתר הראשון בעולם המספק חומרי גלם באיכות HD. כל הכותרים המסופקים צולמו במקור ב-16 או 35 מ”מ והועברו לHD- באתר החברה.