בשני השיעורים הקודמים הסביר Kevin P McAuliffe על המבנה וכיצד משנים הגדרות תצוגה (ראה ידיעה באתר AV) של הספריות (BIN) בתוכנת העריכה של AVID. בווידאו הנוכחי הוא מסביר יותר לעומק את פונקציית Set Bin Display, שלדבריו רוב העורכים לא יודעים היכן למצוא את הפקודה (מסתתרת בתפריט המהיר), וכאשר העורכים מוצאים את היכולת הם חוזרים אליה כל העת. בנוסף קולין מסביר כיצד להזיז את העמודות השונות על מנת למצוא חומרים בצורה מהירה.