לעיתים עורך רוצה לתת לצופה תמונה אחת הכוללת מספר קליפים שונים. ישנן אפשרויות שונות לביצוע הפעולה, למשל שינוי הגודל והמיקום של כל קליפ ויצרת תמונה בתוך תמונה, אך שיטה זו בעייתית כי יהיה קשה לדאוג שארבעת הקליפים יהיו באותו גודל.
העורך מארק ספנסר (Mark Spencer) מאתר ההדרכה Ripple Training מראה שיטה פשוטה יותר לבצע זאת עם תוכנת העריכה של אפל FCPx באמצעות שינוי נקודת העיגון.