Sennheiser החלה להפיץ מערכת אינטרקום לסאונד הכוללת אפשרות שליטה בעוצמה באמצעות “כפתור” אנלוגי, את המערכת ניתן להרחיב על ידי “איים”, היא ניזונה ממתח 24 וולט והתוכנה תומכת במספר משתמשים. המטריצה – שעובדת עובדת גם לאחר נפילה של המעבד המרכזי – מגיעה בגודל של 1U ומעלה, וכל כרטיס כולל את הספק כוח שלו ואת כל מערכת העיבוד. בצורה כזו, כאשר כרטיס אחד קורס, אין פגיעה בכל המערכת. ניתן לרשום גם בעברית את הכתובות על גבי הכפתורים בלוח. לכל משתמש קצה יש 2 GPI וכן כניסה סטריאופונית ויציאת אוזניה אישית.