ShinyDV הודיעה על אוסף Quantum Motion Graphics. האוסף כולל רקעים נעים בהשראה של חלקיקי אטום. אוסף זה מצטרף לארבעת האוספים הקיימים לחברה.


האוסף מיועד לתוכנות iMovie, iDVD ופרוייקטים ב Final Cut


מחיר לאוסף 9.90 דולר לרכישה של כל הארבעה 24.99 דולר