חברת Wooden Camera הודיעה על סדרת אביזרים המיועדת למצלמת Komodo של RED. מגוון האביזרים רחב, מוצעים 20 אביזרים שונים, ועל מנת להקל את הרכישה החברה הוסיפה לאפשרות הקלאסית של רכישת כל אביזר בנפרד, גם אפשרות רכישה של שלוש ערכות – בסיסית, מתקדמת ומקצועית.