21 years for the site

תגית

Netflix

מגמות שוק מגמות שוק

חברת Netflix הגיעה ל83 מיליון מינויים

חברת Netflix הודיעה שהיא הגדילה את כמות המינויים ברבעון השני של השנה ב1.7 מיליון מינויים מה שמביא את החברה ל83 מיליון מינויים ברחבי העולם. למרות המספר המרשים, הנתון מאכזב את החברה שציפו ל2.5 מינויים, החברה מעריכה…

קרא עוד