21 years for the site

מערכות הקרנה ותצוגה

רשימת האירועים הבא כוללת כנסים, ימי עיון, תערוכות בנושא של מקרנים, מוניטורים, מסכים, תוכנות ומערכות תצוגה למשתמשים מקצועיים

אירועים קרובים

  • Integrate - 24/10/2018 - 26/10/2018 - כל היום