Avid הודיעה בתערכות NAB על שרת חדש ממשפחת ISIS המיועד למערכות קטנות, אולפנים עצמאיים ועוד. ISIS | 1000 היא יחידה בסיסית שמגיעה עם 20 טרה ואפשרות של הרחבה עד 80 טרה. רוחב הסרט מאפשר 36 עד 144 ערוצי הזרמת מדיה בקצב 50 מגה לשנייה.


מועד אספקה: רבעון שלישי 2015


 


הודעה לעיתונות באנגלית