ערוץ AdobeMasters מסביר כיצד להדגיש חלקים מסוימים של הווידיאו למיקוד עינו של הצופה. אחת השיטות היא לעשות תקריב, זום, למקום אותו רוצים להדגיש. שיטה זו יעילה ביותר בסרטי הדרכה. ההדרכה מבוססת על תוכנת פרמייר פרו של אדובי.