המפיק  Rob Nelsonמאתר Untamed Science מספר בווידאו כיצד הוא משלב את תנועת המצלמה בסרט מקטעים. הבעיה שהוא נוכח לדעת שקיימות הרבה אופציות בשוק וזה מבלבל לדעת עם מה להתחיל. הווידאו הזה מיועד לתת תשובה לנושא הווידאו כולל את הבסיס של צילום סרט מקצועי בתנועה ובסופו הוא מראה שני פתרונות שהוא מעדיף – ה-Syrp  וה-Harrope.