יצירת עומק שדה רדוד יכולה לעזור ביצירת תמונה יפה והתמקדות של הצופה באובייקט הצילום או בשחקן. אמנם קל יותר ליצור עומק שדה רדוד עם ציוד ייחודי, אך קיימות מספר טכניקות שבאמצעותן ניתן להגיע לאפקט עם ציוד סטנדרטי. העורך ג’ושוע נואל (Joshua Noel) מאתר  PremiumBeat מספר על שלוש שיטות להשגת האפקט.

  • עבודה עם צמצם
  • מרחק מנושא הצילום
  • עבודה עם אורך מוקד