Videobotics השיקו תוכנת שליטה Cosmos-SE, המאפשרת שליטה על מצלמות זום וצידוד אופקי ואנכי, אשר מובנית יחד עם מערכות ניתוב SE800 ו-SE800dv.


התוכנה מאפשרת שליטה על 4 מצלמות רובוטיות ומאפשרת שליטה על מיקום, זום, פוקוס והגדרות וידאו תוך כדי עבודה במקביל על 4 תצוגות מקדימות ומיתוג באמצעות מערבלים של Datavideo.


התוכנה תומכת במגוון מצלמות פופולאריות כגון EVI-D70 ו- BRC-300Sשל סוני, PTC-110S ו- PTC-110Rשל Elmo, VC-C4 ו- VC-C4Rשל קנון.


התוכנה כולל הנתב, במחיר של כ-6,000 דולר