יצרן התאורה FloLight פרסם שואריל שבו הוא מרכז את סדרות התאורה של 2017. הסדרות המוצגות בשואריל: