חטיבת התאורה של Arri הפיקה שאוריל המתמקד בתחום של תאורת LED של החברה, עבודה הדדית על התאורה, ציור עם התאורה וגרימה לתאורה לעבוד בעבורך.