אתר Fandor מראה בווידאו את האנשים המעורבים בצילום, מהצלם ועוזר הצלם ועד עוזרי הקריפ.