יותר מ-11,000 פטנטים של קודאק נמכרו לקבוצת חברות שהתאגדו לצורך המכרז ושילמו יחד 525 מיליון דולר.


בקבוצה היו: Adobe, Amazon, Apple, Facebook, Fujifilm, Google, HTC , Huawei, Microsoft, Research in Motion, Samsung ו- Shutterfly


 


הודעה לעיתונות באנגלית