כיצרני תכנים היצירתיות היא הכלי החשוב ביותר, יצירתיות לעולם אינה נגמרת, זה לא שניתן להגיע לאיזושהי פסגה ומשם להמשיך בצורה רגועה. אחת הבעיות היא שיצירתיות מגיעה בפרצים, לפעמים יש מבול של רעיונות ולפעמים קיימת תקופה של יובש. ערוץ הטיולים הקנדי Travel Feels ממליץ בתקופות היובש לעשות פרויקטים אישיים, כך אין לחץ וניתן למצוא את הזמן ולעורר את היצירתיות.