הצלם שיין הורלבוט (Shane Hurlbut) פרסם שלושה סטים של פרופילי צבע עבור מצלמת Weapon”” של “RED” למכירה.

הסט הראשון כולל שלושה פרופילים:

 • Day Cool Interiors
 • Neutral Day Exterior
 • Weapon Skin Tone
 • מחיר: 8.99 דולר, לרכישה

הסט השני כולל ארבע פרופילים:

 • ADV Backlit Warm
 • ADV Sidelit Cool
 • RED Weapon Sidelit Neutral
 • RED Weapon Sidelit Warm
 • מחיר: 8.99 דולר, לרכישה

הסט השלישי כולל חמישה פרופילים:

 • Weapon Minty Cool:
 • High Tech
 •  Night Cyan Tunnel
 • Warm Interior
 • Streetlamp Warm
 • מחיר: 10.99 דולר, לרכישה