malfunctionprice

חברת מחקר עצמאית SquareTrade פרסמה תוצאות של מחקר שוק הבוחן את המהימנות של מצלמות. הדוח המבוסס על שנתיים בחינות של למעלה מ-60,000 מצלמות.
 • 10.7% מהמצלמות התקלקלו תוך שנתיים


 • 15.6% יתקלקלו תוך שלוש שנים


 • 40% מהתקלות קשורות לתאונות


 • מצלמות איכותיות יותר מתקלקלות פחות

לפי שנים-
 • 5.9% מהמצלמות התקלקלו בשנה הראשונה


 • 2.4% מתוך השנה הראשונה משויך לנזק לא צפוי


 • 4.8% התקלקלו בשנה השניה


 • 15.6% יתקלקלו תוך שלוש שנים

החברה גם מציינת כצפוי כי הקלקולים כצפוי הם במצלמות זולות:
 • מצלמות עד 150 דולר 7.4% תקלות בשנתיים הראשונות


 • מצלמות עד 300 דולר 6.8% תקלות בשנתיים הראשונות


 • מצלמות עד 500 דולר 4.8% תקלות בשנתיים הראשונות


 • מצלמות מעל 500 דולר 4.0% תקלות בשנתיים הראשונות

החברה גם בחנה לפי יצרן:


Panasonic עם הכמות הנמוכה ביותר של תקלות 5.3-1.9% בהתאם לקבוצת התמחיר


 


למצלמות הזולות
 • Fujifilm 6.1%


 • Olympus 6.2%


 • Sony 6.2%


 • Canon 6.4%

למצלמות איכותיות
 • Nikon 3.1%


 • Sony 3.6%


 • Olympus 4.2%


 • Canon 6.2%

התוצאות הגרועות ביותר הם של Polaroid ו Casioעם נתונים של 11.9% ו-13.0% בהתאמה


לדוחPDF