Pinnacle הכריזה על משפחה חדשה של מוצרי PCTV המאפשרת לראות טלוויזיה על גבי מחשב. המוצרים החדשים מיועדים לאירופה ואסיה.


הסדרה כוללת:
  • כרטיס PCI הכולל טיונר דיגיטלי כפול בפורמט DVB-T. הכרטיס כולל תוכנה מתאימה


  • כרטיס PCI הכולל טיונר דיגיטלי כפול בפורמט DVB-S. הכרטיס כולל תוכנה מתאימה


  • יחידה חיצונית המתחברת למחשב באמצעות ממשק USB2.0 הכוללת טיונר דיגיטלי כפול בפורמט DVB-T וכן אפשרות לקליטת תחנות טלוויזיה אנלוגיות. היחידה כולל תוכנה מתאימה.


  • כרטיס PCMCIA המאפשר קליטה של תחנות טלוויזיה בפורמט אנלוגי ודיגיטלי DVB-T וכן רדיו FM.

המחירים נעים בין 99 יורו ל120 יורו (117-140 דולר)


הודעה לעיתונות באנגלית