שגריר סוני, אליסטר צ’פמן (Alister Chapman), מסביר על שני נושאים הקיימים במצלמת סוני FS5 בשני סרטונים:
מהו תחום דינמי רחב – HDR (זמן 10.3 דקות).

מהו HLG וכיצד ניתן להשתמש בו במצלמה של סוני PXW-FS5 (זמן 9.3 דקות).