העורך זאק רמלאן (Zach Ramelan) בוחן דקה אחת מתוך שש הדקות הראשונות של הסרט בייבי דרייבר, הכולל מרוץ מכוניות. העריכה של קטע זה נקבעת על קצב המוסיקה.