Kevin P McAuliffe מומחה AVID מרשות השידור MIJO מקנדה ומדריך באתרים רבים מסביר בווידאו שפורסם ב- Lets Edit MC כיצד לשלב את טכנולוגיית העיקוב Mocha Pro ישירות בתוך כלי הבנייה (Builder) בתוכנת העריכה Media Composer של Avid, וכך יש יותר שליטה על הקומפוזיציה כמו שלא הייתה מעולם.