העורך Justin Odisho מסביר בווידאו את התהליך של הוספת כותרת בכתב יד בתוכנת פרמייר פרו. התהליך מורכב משני שלבים עיקריים: הראשון כתיבת הטקסט על נייר וצילומו והשני שילוב הצילום בתוכנת העריכה.