McAuliffe, מומחה Avid מרשות השידור MIJO מקנדה ומדריך באתרים רבים, מראה בווידאו כיצד להשתמש באחד האפקטים הטובים יותר הקיימים בתוכנת BCC 10 בשם Lens Flare 3D. הווידאו כולל הדרכה כיצד לשלב את האפקט עם יכולות העקיבה Mocha על מנת ליצור אפקט מדהים בתוכנת העריכה Media composer של Avid