יצרן האביזרים Hot Rod Cameras פרסם וידאו המתמקד במצלמות Blackmagic מדגמים Micro Cinema ו-Micro Studio Camera הווידאו עונה על השאלות הבאות:

  • מה הן המצלמות Micro Cinema ו-Micro Studio Camera?
  • מה ההבדל בין המצלמות Micro Cinema ו-Micro Studio Camera?
  • האם ניתן להשתמש במצלמות Micro Cinema או  Micro Studio Cameraלצילום מקצועי?
  • מה ההבדל בין שתי המצלמות לבין מצלמת Pocket Cinema?