Imagine Products” השיקו את גרסה 6 של תוכנת “ShotPut Pro” ל”חלונות”.
התוכנה מיועדת לתת מענה להורדה של תמונות, קטעי ווידאו וסאונד בצורה אוטומטית ממקורות מדיה שונים, כגון כרטיסי זיכרון. התוכנה מוודאת את ההעברה של כל התכנים מכוננים קשיחים או מקליטים חיצונים לאתרים שונים במקביל.
הגרסה החדשה כוללת ממשק חדש עם צבעים המציינים את התהליך, אפשרות לשנות שמות בתוך הספריות, דוחות שונים על המידע כולל המידע המצורף (metadata), תצוגת צלמיות ועוד.
זוהי התוכנה להעתקות בתחום התעשייה הכוללת ממשק פשוט והעתקה בטוחה – תהליך חשוב כיום מאי פעם.
התוכנה מפיקה דוח PDF הכולל את כל המידע על התכנים.
מחיר: 129 דולר, שדרוג מגרסה 5 מחיר 49 דולר

הודעה לעתונות באנגלית – PDF