יצרנית מערכת עיבוד הצבע FilmLight פרסמה מעט נתונים על גרסה 5.0 של Baselight. הגרסה החדשה עוזבת את שיטות עיבוד הצבע המקובלות וזאת על מנת להגיע לרמה גבוהה יותר. הגרסה החדשה תכלול כלי שליטה חדשים בחשיפה, טמפרטורה ואיזון במקום הגברה, גמא ועוצמה שהן בדרך כלל הכלים המובילים.


הגרסה החדשה תכלול תמיכה ב-HDR, עם ההשקה של מרחב הצבע “המשפחתי” המפריד את סביבת הצבע הנדרשת על ידי פורמטים שונים וביצועי גמא.


יכולות נוספות של התוכנה:


·         עבודה עם פרספקטיבה של מסך או מקרן


·         עקיבה


·         מערכת זיהוי למסכים ירוקים או כחולים


·         כלי ציור


·         כלי לתאורה


·         תמיכה בהצללות של Flame Matchbox


·         אפשרות של ביצוע עיבודי צבע מרחוק


 


הודעה לעיתונות באנגלית