MyShoeBox מציע אחסון חינם ואפשרות לצפות בתכנים מכל פלטפורמה. מדובר בשירות דומה לזה של dropbox אולם לתמונות בלבד.


MyShoebox אינו מגביל את המשתמשים להיקף שימוש או לכמות קבצים. המגבלה היחידה היא גודל מקסימאלי של 1024 פיקסלים לתמונה, בפורמט JPG או PNG.


מי שמעוניין לשמור על תמונות גדולות מ-1024 פיקסלים יידרש לשלם 5 דולרים לחודש. במקרה זה ניתן יהיה להעלות קבצים עד לנפח של 20 מ”ב.


 


להורדה לפלטפורמות שונות


חלונות


מק


iOS


אנדרואיד