Datavideo השיקה את TVS-1000 – אולפן וירטואלי SD/HD בקופסה אחת – כולל הפקת ווידיאו להעברת תכנים בזמן אמת לרשת או להקלטה. מדובר ביחידה שכוללת מערבל תמונה, מחולל כותרות, מקליט ווידיאו ומקודד להזרמת התכנים. יש פשוט לחבר מצלמה בתקשורת HDMI והנושא מצולם על רקע ירוק שמאפשר שילוב 25 רקעים מוכנים ובאמצעות המערבל. כמו כן ניתן לשלב תמונות או קטעי ווידיאו מוקלטים.


 


מחיר היחידה 5,995 דולר